Tlocrti stanova

Lamela A

Oznaka stanaNaziv stanaEtaža/KatNeto površina m2TlocrtSlobodan
A01DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM169,66TLOCRTDA
A02TROSOBNI STANSTAN S BALKONOM/LOĐOM194,28TLOCRTDA
A03JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM147,48TLOCRTDA
A04DVOSOBNI STAN S BALKONOM174,44TLOCRTDA
A05DVOSOBNI STAN S BALKONOM174,44TLOCRTDA
A06JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM147,48TLOCRTDA
A07DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM269,66TLOCRTDA
A08TROSOBNI STAN S BALKONOM294,28TLOCRTDA
A09JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM247,48TLOCRTDA
A10DVOSOBNI STAN S BALKONOM274,44TLOCRTDA
A11DVOSOBNI STAN S BALKONOM274,44TLOCRTDA
A12JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM247,48TLOCRTDA
A13DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM369,66TLOCRTDA
A14TROSOBNI STAN S BALKONOM394,28TLOCRTDA
A15JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM347,48TLOCRTDA
A16DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM374,44TLOCRTDA
A17DVOSOBNI STAN S BALKONOM374,44TLOCRTDA
A18JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM347,48TLOCRTDA
A19DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM469,66TLOCRTDA
A20TROSOBNI STAN S BALKONOM494,28TLOCRTDA
A21JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM447,48TLOCRTDA
A22DVOSOBNI STAN S BALKONOM474,44TLOCRTDA
A23DVOSOBNI STAN S BALKONOM474,44TLOCRTDA
A24JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM447,48TLOCRTDA
A25DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM569,66TLOCRTDA
A26TROSOBNI STAN S BALKONOM594,28TLOCRTDA
A27JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM547,48TLOCRTDA
A28DVOSOBNI STAN S BALKONOM574,44TLOCRTDA
A29DVOSOBNI STAN S BALKONOM574,44TLOCRTDA
A30JEDNOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM547,48TLOCRTDA

Lamela B

Oznaka stanaNaziv stanaEtaža/KatNeto površina m2TLOCRTISlobodan
B01DVOSOBNI STAN S BALKONOM174,44TLOCRTDA
B02DVOSOBNI STAN S BALKONOM174,44TLOCRTDA
B03TROSOBNI STAN S BALKONOM194,28TLOCRTDA
B04DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM174,44TLOCRTDA
B05DVOSOBNI STAN S BALKONOM274,44TLOCRTDA
B06DVOSOBNI STAN S BALKONOM274,44TLOCRTDA
B07TROSOBNI STAN S BALKONOM294,28TLOCRTDA
B08DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM274,44TLOCRTDA
B09DVOSOBNI STAN S BALKONOM374,44TLOCRTDA
B10DVOSOBNI STAN S BALKONOM374,44TLOCRTDA
B11TROSOBNI STAN S BALKONOM394,28TLOCRTDA
B12DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM374,44TLOCRTDA
B13DVOSOBNI STAN S BALKONOM474,44TLOCRTDA
B14DVOSOBNI STAN S BALKONOM474,44TLOCRTDA
B15TROSOBNI STAN S BALKONOM494,28TLOCRTDA
B16DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM474,44TLOCRTNE
B17DVOSOBNI STAN S BALKONOM574,44TLOCRTDA
B18DVOSOBNI STAN S BALKONOM574,44TLOCRTDA
B19TROSOBNI STAN S BALKONOM594,28TLOCRTDA
B20DVOSOBNI STAN S BALKONOM/LOĐOM574,44TLOCRTDA

Lamela A – tlocrti

Lamela B – tlocrti

Galerija fotografija

Pregledajte našu galeriju i osjetite atmosferu koju pruža lokacija naših stanova.

Lokacija

Upoznajte našu lokaciju i sve prednosti koje nudi.